زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هیچکس نمیداند فردا بوته های خار را چه کسی در زمین خواهد کاشت و نور را چه کسی درو میکند!

اما میدانیم فردا هم از پس هر زنده بودنی زخمی هست، شکستی هست ، اشتباهی هست و در نهایت ادامه دادنی هست.

امروز را مُرده ها نمیتوانند بخوانند ؛ پس تا قصه ی ما نمُرده و از دست نرفته است بیایید اندکی به ذوقِ باران، خیابان های زندگی را قدم بزنیم.
بودهن دریس
ZibaMatn.IR

boudhen_deris ارسال شده توسط
boudhen_deris


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن