زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.5 امتیاز از 2 رای

توئیکه تمام من بودی من تمام شدم وتو درمن همچنان در حال روئیدنی ...
تبر،تیز زمان هم زورش به ریشه های یادی که درظاهر برگهایش به زردی گرائیده آنهم دراین فصل زندگی م که کار ازحرس گذشته وبی ثمرم ؛ نمیرسد!؟!
مگرچقدر در من ریشه دوانده ای تنهاترین درخت باغچه دلم ...
ZibaMatn.IR

رضا کهنسال آستانی ارسال شده توسط
رضا کهنسال آستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن