زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.0 امتیاز از 1 رای

زندگی پازلی بیش نیست…
گذاشتن تکه ای ب اشتباه پازل را دگرگون می کند..
با دقت پازل های زندگی را ب هم وصل کنیم..


المیراپناهی درین کبود دانش اندوخته ی روانشناسی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته المیرا پناهی زندگی پازلی بیش نیست… گذاشتن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته المیرا پناهی زندگی پازلی بیش نیست… گذاشتن...


انتشار متن در زیبامتن