100 متن کوتاه مفهومی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره مفهومی

100 متن کوتاه مفهومی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن مفهومی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

گاهی تنهایی بهتر از بودن با کسیه که تنهاترت میکنهعکس نوشته تنهایی گاهی تنهایی بهتر از بودن

لینک متن

بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن.عکس نوشته معروف بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان

لینک متن

بعضی وقتا باید بیفتی قبل از اینکه پرواز کنی!عکس نوشته پیام بعضی وقتا باید بیفتی قبل

لینک متن

آدمهای منفی
به پیچ و خم جاده می اندیشند
و آدمهای مثبت
به زیباییهای جاده
هر دو به مقصد می رسند،
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت.!!!عکس نوشته کلام بزرگان آدمهای منفی به پیچ و خم جاده

لینک متن

بخشیدن آدما که سخت نیست اعتماد دوباره بهشونِ که خیلی سخته!عکس نوشته بخشش بخشیدن آدما که سخت نیست اعتماد

لینک متن

گفت : با پدر یه جمله بساز
گفتم: من با پدر جمله نمیسازم ،
دنیامو می سازمعکس نوشته پیام گفت با پدر یه جمله بساز گفت

لینک متن

راحت نوشتیم بابا نان داد !
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت ، برای نان همه جوانیش را داد ...عکس نوشته جملات معروف راحت نوشتیم بابا نان داد

لینک متن

دنیا پر از تباهی است
نه به خاطر وجود آدمهای بد
بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب

‍‌عکس نوشته معروف دنیا پر از تباهی است نه به

لینک متن

گفتم خدایا سوالی دارم
چرا هر موقع من شادم
همه با من می خندند
ولی وقتی غمگینم کسی
بامن نمیگرید؟

گفت: خنده را برای جمع آوری دوست و
غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدمعکس نوشته کلام بزرگان گفتم خدایا سوالی دارم چرا هر

لینک متن

آدما از دور قشنگن نزدیکشون که بشی میفهمی چقدر با تصویری که ازشون تو ذهنت ساخته بودی فرق دارنلینک متن

برخی آدمها شمارا ترک می کنند،
اما این پایان داستان شما نیست.
این پایان نقش آنها
در داستان شماست…لینک متن

در صداقت عمقی است که در
دریا نیست،
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست
سادگی مقدمه
صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است.لینک متن

آنان که
گاهی به نعل میزنند
و گاهی هم به میخ ،
سرانجام
چکش واقعیت
روی انگشتشان می خورد !!لینک متن

حاکمانی که نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند.لینک متن

زندگی
مانند بازی دومینو است...
هرگز از افتادن دیگران
شاد نشو....
چون دیر
یا زود،
نوبت خودت میرسد...لینک متن

چیزی که سرنوشت
انسان را میسازد
استعدادهایش نیست،
انتخاب هایش است...!لینک متن

دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست، بیخودی دنبال کلمات نگردید!لینک متن

بهتر است روی 
پای خودت بمیری
تا روی زانوهایت بخواهی،
یک عمر زندگی کنی!لینک متن

تا زمانی که زنده هستی،
زندگی کن اگر زندگی را در حد کمال درک کنی،
وحشت مرگ از بین میرود،
اگر کسی در زمان مناسب زندگی نکند،
در زمان مناسب هم نمیمیرد...لینک متن

زمانی که پایم رااز در زندان بیرون گذاشته و به طرف دروازه ای که به آزادی من منتهی میشد قدم زدم،میدانستم که اگر تلخیها و نفرتها را با خود ببرم،بیرون از زندان هم زندانی خواهم بود.لینک متن

خوبی بشر شعله‌ای است که می‌توان آن را مخفی کرد ولی هرگز نمی‌توان خاموش کرد.لینک متن

بالاخره همه یک روزی می میرند و صد سال که بگذرد ، دیگر هیچ کس درباره ی این که دیگران که بودند و چطور مردند سوال نمی کند،
پس بهتر است همان طور که دلت می خواهد زندگی کنی و همانطور که دوست داری بمیری!لینک متن

وقتی همه چیز خوب و خوشه، زندگی کردن هنر نیست.لینک متن

برای من عجیب است چرا همۀ افرادی که میدانند کشور را چطور اداره کنند مشغول رانندگی تاکسی یا اصلاح موهای دیگران هستند!لینک متن

انسان های بزرگ راجع به ایده ها صحبت می کنند،
انسان های متوسط راجع به اتفاقات،
و انسان های کوچک در مورد افرادلینک متن

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری
عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری
بشنو از پیر خرابات تو این پند
هر دست که دادی به همان دست بگیریلینک متن

مردم می گویند:
آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها
اما باید اینگونه باشد:
خوبی را در آدمها پیدا کنید
و بدی را نادیده بگیرید...
هیچکس کامل نیستلینک متن

از همه اندوهگین تر
شخصی است که از همه
بیشتر می خندد...لینک متن

Some hearts understand each other, even in silence.

بعضی قلب ها همدیگرو میفهمن، حتی تو سکوتلینک متن

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند.
چرا که زن ها؛ عاشق مردهای بد می شوند و با مردهای خوب درد و دل می کنند.لینک متن

ذهن انسان به خودی خود و به تنهایی می تواند از بهشت٬ جهنم و از جهنم٬ بهشت خلق کند.لینک متن

نمی‌خواهم تخت جمشید باشم مردم در من عکس بگیرند
می‌خواهم قلعه قورتان باشم
در کویری گمنام
دور از چشم میراث فرهنگی
چند خانواده در من زندگی کنند.لینک متن

هر کسی یه اسم توی زندگیش هست
که تا ابد هر جایی بشنوه،
ناخودآگاه بر می گرده به
همون سمت یا
از روی ذوق ؛
یا از روی حسرت
و یا از روی نفرت !لینک متن

هیچوقت اجازه نده ذهن های کوچیک،
بهت بگن رویات بزرگ و دور از دسترسهلینک متن

The hottest love
has the coldest end

داغ ترین عشق ها سردترین پایان رو دارنلینک متن

کسی که تنهایی اذیتش نمیکنه،
یعنی خیلی وقته که آب از سرش گذشتهلینک متن

بعضی وقتا یه اتفاقایی تو زندگیت میوفته که
باعث میشه دیگه اون آدم احمق سابق نباشی و این خیلی خوبه!لینک متن

خودت باش،
نه تندیسی که دیگران می خواهند!
وقتی قالب فکر دیگران می شوی
زیبا میشوی به چشمشان،
اماقبول کن
تمام مجسمه ها شکستنی هستند،لینک متن

هیچ اتفاقی، قرار نیست بیفتد.
امّا،
آدمی است دیگر،
همیشه
منتظر می‌ماند!لینک متن

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،
دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم;
دور باش اما نزدیک...
من از نزدیک بودنهای دور می ترسم...لینک متن

از عقابی پرسیدند:
آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟

عقاب لبخند زد و گفت:
من انسان نیستم
که با کمی به بلندی رفتن
تکبر کنم!

من در اوج بلندی
نگاهم همیشه به زمین است.....لینک متن

دنیا پر است از انسانهایی
به ظاهرزیبا که هر روز
لباسی نو برتن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی عقایدشان
آزارت می دهدلینک متن

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی
و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی...لینک متن

غمناک ترین لحظه زندگی را از کسی تجربه میکنی که شیرین ترین خاطرات زندگی را با او داشتی...لینک متن

گاهی اوقات بهتر است سکوت کنید تا اینکه به دیگران بگویید چه احساسی دارید. زیرا به شدت رنج می برید وقتی به این نتیجه می رسید که آنها می توانند حرف شما بشنوند اما نمی توانند درک کنند :)لینک متن

یک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.لینک متن

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.لینک متنبشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می‌سازد.لینک متن

نسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.لینک متن

سعی کنید همانگونه باشید که می‌خواهید دیگران شما را (آن‌گونه) ببینند.لینک متن

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه‌ای تازه به دست آورد.لینک متن

این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکاری که در ذهن داریم، می‌آفرینیم.لینک متن

من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه؟من یک راست از بچگی به سن کهولت رسیدم.لینک متن

زندگی مثل بازی شطرنجه / اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن وقتی هم که یاد میگیری همه میخوان شکستت بدن...لینک متن

فرق زیادی هست بین کسی که در قله به دنیا اومده و کسی که کوه را بالا رفته تا به قله رسیدهلینک متن

بیسوادان قرن 21
کسانی نیستند که نمی توانند
بخوانند و بنویسند،
بلکه کسانی هستند که نمی توانند
آموخته های کهنه را دور بریزند
و دوباره بیاموزند...!لینک متن

انسان‌هایی بودیم که
به پاک کردن عادت داشتیم،

ابتدا اشکهایمان را
پاک کردیم

سپس یکدیگر را.......لینک متن

وارد گذشته آدمی نشوید
و زیر و رویش نکنید
حتی !

باغچه را
هم که بیل بزنید
حداقل یک کرم در آن پیدا میکنید!لینک متن

آدمی را معرفت باید
نه جامه از حریر

در صدف بنگر که او را
سینهٔ پُرگوهر استلینک متن

کاش آدما هم مثل زنبور عسل بعد از هر نیش زدن میمردن!لینک متن

وقتی اسب های توانا
اجازه ورود
به میدان مسابقه را
نداشته باشند
هر الاغی میتواند،
به خط پایان برسد!لینک متن

هر روز را با نام خدای مهربان
آغاز کنیم تا دقایق عمرمان
منور به نگاه او شودلینک متن

حال من

حال خاکی ست

که افتاده به پای ماهی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

در من ببار
تا گُل دهم
حتی در این دلمردگی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

وقتی یک ویرگول می تواند جان انسانی را نجات دهد یک جمله می تواند سرنوشت ملتی را عوض کند

ارسال شده توسط فرهاد ساربانی

متن مفهومی


لینک متن

چه عشق تولید کنید چه نفرت، آن را همراه سودش دریافت خواهید کرد

ارسال شده توسط فرهاد ساربانی

متن مفهومی


لینک متن

کشف کردن،خلق کردن و ساختن جزئی از عبادت است

ارسال شده توسط فرهاد ساربانی

متن مفهومی


لینک متن

هیچ نیروی نمی تواند جلوی رشد انسان را بگیرد مگر ناامیدی

ارسال شده توسط فرهاد ساربانی

متن مفهومی


لینک متن

گاه گاهی با خود بیندیش....
در سکوت.... بی نقاب..... بی انکار..... به راستی چه چیزی به زندگی تو زندگی می دهد؟ آیا چیزی هست که اگر همه چیز را از تو بگیرند با تو بماند؟

ارسال شده توسط عطیه چک نژادیان

متن مفهومی


لینک متن

درد
آن است نشود
آنچه که هستی باشی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

وطن جایی ست
که روح در تبعید نباشد

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

حال من
حال خاکی ست
که افتاده به پای ماهی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

آه
گریه ی روح است ...

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

می اندیشم
پس تنهام


آریا ابراهیمی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

بهار بود
گل به شوق اون می رویید

آریا ابراهیمی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

اے واے بر تو اگر گُل عشق در گِل وجودت بروید و تو آن را بچینے!

ارسال شده توسط shaghayeghazadpoor

متن شقایق آزادپور


لینک متن

فراموش کردنی ها را باید فراموش کرد.

مثل یک فانوس از، زندگی خاموش
کرد.

اسمارحمانی

ارسال شده توسط اسمارحمانی

متن اسما رحمانی


لینک متن

عمریست پای درس زندگی نشسته ایم
تا یادمان دهند زندگی همیشه نیست

(آرمان پرناک)

ارسال شده توسط Poetry.ir

متن آرمان پرناک


لینک متن

آیا

آنقدر دوستش داری

که بگذاری فراموشت کند؟


آریا ابراهیمی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

من صدایی هستم که تنها به گوش تو آشناست..

آریا ابراهیمی

ارسال شده توسط آریا ابراهیمی

متن آریا ابراهیمی


لینک متن

بر گل مَنشیند ملخی یا مگسی
گل به زنبور دهد شهد بسی...
شهد چو زنبور خورَد سازد عسل
وز نبوغش صد شِفا گیرند اطبا فی المثل

ارسال شده توسط آرش خزاعی_میرزا

متن آرش خزاعی


لینک متن

عشق، هویدا شدنِ بزرگترین فقدان است...


میرزا ( آرش خزاعی )

ارسال شده توسط آرش خزاعی_میرزا

متن آرش خزاعی


لینک متن

از ازل تا به الَست/
هرچه بود و هرچه هست/
جز حقیقت نَبُود/
آنچه بر دلها نشست...

میرزا آرش خزاعی

ارسال شده توسط آرش خزاعی_میرزا

متن آرش خزاعی


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن