زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

روزے میرسد ڪہ در خاطرہ ها من بزرگترین اشتباہ تو باشم و تو زیباترین اتفاق من
من درد باشم و تو سرد
من سڪوت باشم و تو فریاد
روزے من از دیار قلبت ڪوچ میڪنم و تو در میان قلبم تا آخرین ضربان اتراق میڪنے
روزے ڪہ تو مرا ازیاد خواهے برد ، من زمین و زمان را بہ هم میدوزم تا لحظہ اے تو از خاطرم محو نشوی

تو را در شعرها جان میدهم ، هزار اسم زیبا میخوانمت ، تا ڪسے نتواند بهتر از من تو را بنامد

تو را نفس میڪشم ، میان ثانیہ هاے ساعت روزگارم میستایمت
افتخار میڪنم بہ عشق بزرگے ڪہ در سینہ ام پنهان ڪردہ ام و بہ واژہ فریادش میڪنم

اغراق نمیڪنم اگر میگویم جانم بہ فداے تو ڪہ جانم شدہ ای🤍

✍️هدے احمدی
دلنوشتہ های هدی
گوینده دڪلماتور
ZibaMatn.IR

دلنوشته های هُدی ارسال شده توسط
دلنوشته های هُدی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن