زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آه ای روشنایی در ظلمت
ماه را
در ایوان کدامین خانه
جا گذاشته ای؟!


زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته زانا کوردستانی آه ای روشنایی در ظلمت ماه را
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته زانا کوردستانی آه ای روشنایی در ظلمت ماه را...


انتشار متن در زیبامتن