زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

می خواستم ببینی شجاعت واقعی چیست. اینکه مردی تفنگ در دست بگیرد نشانه شجاعت نیست. شجاعت واقعی آن هنگام است که قبل از شروع می دانی ترسیده ای، اما به هرحال شروع می کنی و برایت اهمیتی ندارد که چه پیش می آید و تو آن را به پایان می رسانی. تو همیشه برنده نیستی، اما بعضی وقت ها هم برنده خواهی شد
نویسنده عطیه چک نژادیان
ZibaMatn.IR

عطیه چک نژادیان ارسال شده توسط
عطیه چک نژادیان


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن