زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

«برای همه ... می میرم. هیچ کس مقصر نیست و شایعات الکی راه نیندازید. اینجانب مرحوم از شایعه بدم می آید. مامان، خواهرانم، رفقایم، مرا ببخشید. این روش خوبی نیست (و آن را به کسی توصیه نمی کنم) اما من چاره ی دیگری نداشتم.»بخشی از آخرین نامه (وصیتنامه) مایاکوفسکی
نویسنده ی فوتوریست روس که در ۳۶سالگی با گلوله به زندگی خود پایان داد.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن