زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ترسو قبل از مرگش بارها می میرد،
دلیر فقط یکبار طعمِ آن را می چشد.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن