زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

وعشق را
.
در انبوهی
.
از اندوه
.
یافتم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عبدالعظیم خویی وعشق رادر انبوهیاز اندوهیاف
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عبدالعظیم خویی وعشق رادر انبوهیاز اندوهیاف...انتشار متن در زیبامتن