زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

وقتی که
رفتی
ریشه عشق
سوخت ،

آتش گرفت
شادی

ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عبدالعظیم خویی وقتی کهرفتیریشه عشقسوخت آت
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عبدالعظیم خویی وقتی کهرفتیریشه عشقسوخت آت...انتشار متن در زیبامتن