زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

باران صبحگاهی
شد برف
نشان عشق آسمان ست
به زمین
عاشقان یاد گیرید
عاشقی را
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن