زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

منم تنها
توهم تنها
بیا باهم
شویم همراه
بسازیم خونه
عشق را
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن