زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بهار دلکش منی
که شجریان خوانده باشد
و دل به جا نباشد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی بهار دلکش منیکه شجریان خوانده
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی بهار دلکش منیکه شجریان خوانده...انتشار متن در زیبامتن