زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ما ابرهای به هم رسیده بودیم
از راهی بسیار دور
حرفی نداشتیم
گریستیم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی ما ابرهای به هم رسیده بودیماز
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته محمد ابراهیم گرجی ما ابرهای به هم رسیده بودیماز...انتشار متن در زیبامتن