زیبا متن : مرجع متن های زیبا

زندگی را ساده تر از تمام داستانهای نوشته شده و نشده میبینم.

غمی که میگذرد، گریه هاییکه زود خشک میشوند

ساده ببین!

سخت نگیر!!

عمری را با لبخند بگذران، نفس بکش، زندگی کن، باران را بفهم، پرواز را تجربه کن

وپرواز چیزی جز سبک کردن ذهن نیست

آری در حال پروازم!

چرا آمده ام را نمیدانم

اما

خوبیها به من قدرت اوج گرفتن میدهد

باید حواسم به قله های مرتفع باشد

گاهی مسیرم را تغییر دهم

گاهی طوفان و باران را تحمل کنم

بروم ، ادامه دهم !

زخم ها خوب می شوند

روح بزرگ میشود

لبخندها زیباتر میشود

وقتی درونت پر از حس خدا باشد

نور تو را پیدا میکند

در تو رخنه می اندازد

رشد میکند

وسعت میگیرد

و درونت پر از انرژی خالق می شود

ونگاهت پر از آرامش!نمی دانم علت زنده بودن هر کس چیست! شاید مثل اثر انگشت متفاوت است

اما این را خوب میدانم

سخت نگیر

به هرچه تصور کنی و تلاش کنی خواهی رسید!

زندگی پر از فرصت های خوب است

ساده نگذر

نشانه ها را ببین!منتظر آمدن معجزه ای با دعایت نباش!

معجزه از قلب تو می آید

حرکت کن، تسلیم نشو! زندگی کن

و از زیباییهای خلقت آفرینش لذت ببر

آری سرشار شو از لبخند خداوند!

شاید زندگی همین است

معنی سختی را بفهمی و درنهایت از آن بگذری!

یا حق

الهه فاخته

۱۷ آبانماه ۱۳۹۷
ZibaMatn.IR
متن الهه فاخته ارسال شده توسط
متن الهه فاخته


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام