زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

زندگی ام را به دستانت می سپارم
تو میتوانی مرا تا به خدا برسانی یا به قعر جهنم، زندگی ام را به تو میسپارم
تا ستاره ها را هر روز از لبخند تو قرض بگیرم
و ماه را از حصار شبِ چشم هایت پایین بیاورم.
نور شوی برای زندگی ام درست مثل خورشید همان قدر منظم همان قدر جان بخش
و صبح به صبح طلوع کنی در دنیایم که رشد کنم تا فراسوی خیال، تا آرزوها، امیدها،
زندگی ام را به دستانت می سپارم، شنیده ام تو
میتوانی مرا به بهشت برسانی
راستی از میان پچ پچ ها شنیده بودم بهشت جایی است میان بازوهای امنِ مردانه ات...
مرد من زندگی ام را به دستانت می سپارم برایم خدایی کن...
شیوا شیر محمدی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام