زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

از تمام دنیا یک زن بودن کافی ست
تا خود را ...
در انتهای خود کشی های روزانه نبیند
یک زن بودن کافی ست
تا خود ، شعر جداگانه ای باشد از نیاز
نیازمند فنجان ، فنجان حرف خوش
نیازمند یک سبد آرامش ...
تا ببافد موهایش را
نیازمند یک بغل قدردانی
تا بنوشد چایی داغ اش را
و نیازمند یک سبد احترام و دلگرمی
تا بهمد نیاز خانه اش را
از تمام دنیا یک زن بودن کافی ست

رعنا ابراهیمی فرد
ZibaMatn.IR

Fatima ارسال شده توسط
Fatima


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام