زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بنشین روبه روی من زیبا
بنشین زل بزن به چشمانم
زیر لب از خودت بخوان شعری
با ردیف همیشه میمانم
.
دست در دست من بده کم رو
دست در دست من که یار توام
از گناهش نترس عزیزدلم
در جهنم خودم کنار توام
.
غنچه کن باز وقت گفتن شین
دو لبت را که من خراب توام
زل بزن باز توی چشمانم
زل بزن مست شو... شراب توام
.
عشوه هایت چقدر بی مرزند
با نخ موت باز بازی کن
ارگ بم را ببین جلوی خودت
حال من را تو بازسازی کن
ZibaMatn.IR

محمدامین آقایی ارسال شده توسط
محمدامین آقایی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


ارسال پروفایل در پروفایل گرام