زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آنقدر دوستت دارم
که تشنه ام شود، چون آبی گوارا می نوشمت!
اگر گرسنه ام شود، چون برنج و خورشت کردی، عشقم را از تو سیر خواهم کرد.
اسمت را سر زبانم خواهم انداخت و
سر و صورتم را با نام مبارکت، متبرک خواهم کرد.
در کوچه و خیابان،
در راسته بازارها، چشم هایم دنبال گل فروش ها می گردد
و تو چون فروشنده ای ناز و ادا می فروشی و
من همه را خریدارم.
چقدر سرم شلوغ است از خواستن تو،
که حتا نمی توانم یک قدم بی تو بردارم.
از توک پا تا نوک سر از عشق تو لبریزم و
دلم مملو از حضور توست و
جز عشق تو، عشق کسی را خریدار نیستم.


شعر: برهان برزنجی
ترجمه: زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن