زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ای هَمو شِعرِن که یادُم نی
که توش دِلِی دِلِی میکِردُم
می نِشِستُم دِمِ دِریا
تو دلِ دِریا سِی میکِردُم
هَمو شِعرِن که یادُم نی
که توش اِهِم اهوم میکِردُم
قبلِ ای که سیت بُخونُم
کِرِ او تِموم میکِردُم
دِسِ چِشات دِلِی دِلِی شعر یادُم رَ...
تو موهات دست دِلِی دِلِی شعر یادُم رَ...
میام تا نزدیک لبات دِلِی شعر یادُم رَ...
ای به قُِربون صدات هِی...

_برشی از ترانه جنوبی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن