زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آغوشش
رمز تمام انگار نه انگارها بود
وقتی مرا در آغوش می کشید
نه هیچ ترسی
نه هیچ اندوهی
نه هیچ دلهره ای
اسم من را یادشان نمی آمد
آری
انگار نه انگار
همین دیروز بود
که محکم من را بغل کرده بودند.

مهدیه باریکانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته مهدیه باریکانی آغوشش رمز تمام انگار نه انگار
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته مهدیه باریکانی آغوشش رمز تمام انگار نه انگار...


انتشار متن در زیبامتن