زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

«برای آخرین بار، دستش را فشردم و جدا شدیم
برای همیشه.
قطار حرکت کرده بود، در کوپه کناری که خالی بود نشستم،
و تا ایستگاه بعدی گریه کردم.»

_آنتون چِخوف
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته جملات برگزیده «برای آخرین بار دستش را فشردم
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته جملات برگزیده «برای آخرین بار دستش را فشردم...


انتشار متن در زیبامتن