زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اگر چه بنده ی ای غرق گناهم
نگاهی کن به این چشم پر آهم


منم آن بنده و عبد خطا کار
تویی که هر کجا بودی پناهم

اعظم کلیابی بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی اگر چه بنده ی ای غرق گناهم ن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی اگر چه بنده ی ای غرق گناهم ن...


انتشار متن در زیبامتن