زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بهار در رمضان آمد و بهاران شد
شکوفه های اجابت نصیب باران شد

قرین شدند بهار طبیعت و رمضان
نسیم عشق وزید و گلاب باران شد

اعظم کلیابی بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته اعظم کلیابی بهار در رمضان آمد و بهار
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی بهار در رمضان آمد و بهار...


انتشار متن در زیبامتن
×