زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

مردی در راه کسب لقمه ای نان،
کوله ای پر از نان،
مرگی از برای نان،
این شناسنامه ی کولبر است،
که مرز مابین زیستن و مرگ را طی می کند...
در مرزهای آلوده به مین های مرگ آلود
که مانند کمربندی میانه ی سنگ و صخره های یک سرزمین را قفل کرده است.


شعر: به ندی علی
ترجمه به فارسی: زانا کوردستانی
ZibaMatn.IR

زانا کوردستانی ارسال شده توسط
زانا کوردستانی


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن