زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

درشب سرد سکوت بی کسی تنها شدم
دیگر حتی بر زبان نامت نمیاد برو

اعظم کلیابی
بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی درشب سرد سکوت بی کسی تنها شد
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی درشب سرد سکوت بی کسی تنها شد...


انتشار متن در زیبامتن