زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

زندگی با عشق باشد بهتر است
خانه ی بی عشق را غصه دَر است

اعظم کلیابی بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی زندگی با عشق باشد بهتر است
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی زندگی با عشق باشد بهتر است...


انتشار متن در زیبامتن