زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ای فانوسِ بهار
به دیده خستگان بنشین
بخوان که آوایت
دور کند بدی ها را
به میانِ ما بیا و
قلب های ما را
به انتهای بیابانِ سردِ اندوهان
به شهرِ سبزِ خداوند
رهنمون گردان
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته شعر معاصر ای فانوسِ بهاربه دیده خستگان ب
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر معاصر ای فانوسِ بهاربه دیده خستگان ب...


انتشار متن در زیبامتن