زیبا متن : مرجع متن های زیبا

‏موسیقی ادبیاتِ دل است
آنجا که سخن خاتمه می‌یابد ،
موسیقی آغاز می‌شود ...
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام