زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اشکِ ما را در نیاور، همزبانی پیشکش
خرمن ما را نسوزان، مهربانی پیشکش

دست در دستِ رقیبان تیر بر قلبم نزن
در میانِ معرکه پادرمیانی پیشکش

دزدِ ایمانِ دلِ چون بید لرزانم نباش
از من و عهدی که بستی پاسبانی پیشکش

عاملِ دیوانگی های منِ مجنون نباش
مهربانی کردنت با این روانی پیشکش

کم بزن زخمِ زبان بر پیکرِ دلداده ات
بوسه های آتشین و ارغوانی پیشکش

بی تفاوت از کنارِ ناله هایم رد نشو
گفتن از دیدارهای ناگهانی پیشکش

از چه در لفافه بنویسد خیالم درد را؟
سنگدل! در پای عشقت شد جوانی پیشکش
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن