زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

حواست باشد که چه شخصی را ،
برای آمدن چه کسی کنار می گذاری
و فراموش اش می کنی!
می دانی، هیچکس پرده را برای
آمدن "تاریکی" به داخل اتاق
کنار نمی زند!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته عرفان محمودیان حواست باشد که چه شخصی را برای
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عرفان محمودیان حواست باشد که چه شخصی را برای...انتشار متن در زیبامتن