زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.7 امتیاز از 3 رای

دخترِ پاییزی اما داستانش فرق دارد با تمامِ دخترانِ زندگی ات...
یا از مهر آمده تا با مهربانی اش رخنه کند در تک تکِ لحظه هایت...
یا با آبان آمده تا احساساتِ پاکش را به پای زندگی ات بریزد...
و یا در آذر چشم گشوده تا با لجبازی های عاشقانه اش نور شود در،چشمانِ خسته ات را...
.
دخترِ پاییزی آمده تا یک عمر،بی باده مست کند جانت را....
مبادا بِشکَنی جامِ احساساتِ قشنگش را...
مبادا باران باشد و دست نشوی در دستش...
مبادا غروب باشد و پا نشوی برای پیاده روی های عاشقانه اش...
یک کلام؛
مبادا با "منطق،استدلال و عقل" به پیشواز "عشقِ دخترِ پاییزی" رفته باشی..
و
اندکی "دیوانگی" در جیب هایت نباشد!!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن