زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

عشق تو از من
عشق من به تو
دوست داشتنت بامن
ماندنش باتو
همراهی ات بامن
سازگاریش باتو
لبخند پر مهرش از تو
خنده های از ته دل با من
فدا کاریش از من
ماندگاریش از تو
بیا باهم دراین شب،
چهار شنبه سوری
دست در دست هم
از روی آتش عشق
واز روی آتش چوب های
باغ آرزو
که شعله اش باغ را روشن کرده
عهد ماندن در کنار هم ببندیم
به همین سادگی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن