زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

پاییز را فریاد خواهم زد بر خشتهای کهنه ی دیوار
بر آن سپیدار بلندی که از تاک همسایه شده بیزار
پاییز را فریاد خواهم زد با قطره های بارش باران
بر بامهای خانه میبارند من زیر چتری مانده در رگبار
پاییز را فریاد خواهم زد در اشکهای کودکی تنها
بر آن تن رنجیده و سردش با پای خسته میکند پیکار
پاییز را فریاد خواهم زد در کوچه باغی ساکت و آرام
برشاخه ها آواز میخواند ساری که از سرما شده بیدار
پاییز را فریاد خواهم زد در ماه مهر بیقراری ها
برآن پرستوی قشنگی که در راه عشقش میکند ایثار
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن