زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

روی ِ تمام ِ آینه ها ردّ ِ پای توست

هرگُل،بهارِ کوچکی ازچشمهای توست
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
متن های مرتبط شهاب گودرزی


انتشار متن در زیبامتن