زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

جمعه
دختریست

که هیچ مردی
مویش
را نبافته

جمعه
مردیست

که سیگار میکشد

و دکمه
لباسش را

جا به جا
میبندد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته جمعه جمعهدختریستکه هیچ مردیمویشرا ن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته جمعه جمعهدختریستکه هیچ مردیمویشرا ن...انتشار متن در زیبامتن