زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این همه راه آمده ای که سرت به سنگ بُخورد ؟
دریا
آنقدَر تنهایی که دنبالِ موج راهی شوی...!

شعر : حادیسام درویشی
ZibaMatn.IR

حادیسام درویشی ارسال شده توسط
حادیسام درویشی


ZibaMatn.IR
عکس نوشته حادیسام درویشی این همه راه آمده ای که سرت به
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته حادیسام درویشی این همه راه آمده ای که سرت به...انتشار متن در زیبامتن