زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

قبل از اینکه بخوابم ، خواب می بینم...
خواب چشمهای تورا....
خواب میبینم رفته ای! نه انگار خواب نیست
رفته ای...
قبل از اینکه بخوابم، بیدار می شوند تمام کابوس های دیشبم...
خواب می بینم آمده ای!
دستهایم را می فشاری
می گویی آروم باش برمیگردم...
لبهایم می شکفد...
چشمانم برق میزند
قلبم پر تپش تر از همیشه...
و خوشحال می گویم می دانم بر میگردی میدانم
بدون من
برای تو هم سخت است
می دانم،
کی ؟ کی برمیگردی؟؟؟
دستهایم را رها می کنی!
و می گویی
دقیق نمیدانم
شاید همین که چشمانت را می بندی
شاید همین که نفست بند بیاید...
شاید وقتی که نباشی...
میایم کمی بعداز تو...
متن: مرجان موسی پور
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن