زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.0 امتیاز از 1 رای

...در را بستیم
اما باران
در خانه می بارید...
.
.
.
هر چقدر هم دنیا بد باشد، حتما
حتما
حتما
خدایی خیلی خوب دارد که اینهمه زیبایی را آفریده
اینهمه ستاره
سیاره
سلول
مولکول
زمان
ابدیت
ازلیت
و در هر کدام این همه زیبایی

نمیدانم این همه زشتی چرا و چطور هستند، اما زیبایی ها هم هستند. و زیاد هستند

گاهی فکر می کنم، بهترین فکر این است که فکر کنم تو خوبی
تو بی نهایت خوب و زیبایی
دلم یک آغوش گرم و پر عشق و ازلی و ابدی می خواهد. دلم میخواهد سرم را روی دامنت، تنت، شانه ات و یا مهربانی بی جسمت بگذارم،
برایم یک فنجان نسکافه ای داغ بعد از این باران بیاوری. بخندی و بگویی:
تو فقط آرام باش!

خدای زیبایی ها
دوستت دارم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن