زیبا متن : مرجع متن های زیبا

فاصله ی من تا تو میشود زندگی به شرط عشق با موج های میزانی از ماندن های روشن
با قطره های ریز ریزی از بوسه های گرم!

شکوه چشمانت دلم را امیدواری
می دهد به نگاهی شاد !
وصدایت نور را تزریق میکند در بزم ماه با حال و هوایی از رقص بی بدیل پروانه ها در پرندِ جانم!
از فرا سوی عشقی که از نوازش های تو
اندیشه ی مرا بارور ساخته آیا می توان نشنید آن هم هر لحظه صدها بار؟!
واینجا مسیر شیشه ای آغوشم شکن شکن وسپید یک کهکشان خیر خواهی و گل را با عشوه گری چشمانت به آغوشت تقدیم میکند.
ZibaMatn.IR
baran.karimiofficial ارسال شده توسط
baran.karimiofficial


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام