زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

می دانم که بعد از من
اتفاق خاصی نخواهد افتاد...
فقط هیچ مردی اینگونه بیمار گونه
آوای طنین انداز صدایت را
در زندگی اش جا نمی گذارد...
بعد از من هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
فقط...
هیچ کسی شاعرانه های تو را اینگونه زندگی نخواهد کرد.
بعد از من اما...
هیچ کسی پیش یلدای چشم هایت
شاعر نخواهد شد...

بهزاد غدیری (شاعر کاشانی)
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام