زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

در جستجوی قدم هایت
تمام برگ های زرد را زیر و رو می کنم
سراغ تو را
از برگ های سرخ نیمه جان می گیرم
نشانی از تو نیست جز ابرهایی تیره
با طعم تلخ نبودنت
که آسمان دلم را احاطه می کنند
ببا که در این خزان بی مهر
چه بی رحمانه
باران بر پنجره ی قلبم می کوبد
و هر لحظه پاییز
نداشتنت را
به من یادآور می شود


مجید رفیع زاد
ZibaMatn.IR

دل نوشته های پاییزی ارسال شده توسط
دل نوشته های پاییزی


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام