زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

پرنده ی کوچک
به بام من بیا
آنقدر با من صمیمی شو که خودت از طاقچه ام دانه برداری
که وقتی نگاهم کردی بی درنگ بفهمی دلم گرفته است و برایم آواز بخانی
که وقتی دلت گرفت سر کوچکت را کنی در دستم و من تو را زیر بالم بگیرم
که نصفه شب به کله دیوانه ات هوس پرواز بزند و باهم در آسمان بارانی بچرخیم
که هر صبح لا به لای شاخه های پیچ در پیچ زندگی در حالیکه در بغل هم کز کرده باشیم
و سرمان در هم باشد بیدار شویم
که پرواز کنیم
به بام من بیا
پرنده کوچک
✏ستوده فلاح
ZibaMatn.IR

ستوده فلاح ارسال شده توسط
ستوده فلاح


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام