زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

زن ها نه قلب خانه اند
نه آشپزخانه خط قرمزشان است
زن ها تنها برای خود هستند
آنقدر در گوش دختران خوانده اند
شوهر کن خوشبخت شوی
بچه دارشو مادر شوی
غذا درست کن کدبانو شوی
اما هیچگاه به آنها نگفتند
تلاش کن تا موفق شوی
مدال بیاور تا قهرمان شوی
درس بخوان با سواد شوی
هنر یاد بگیر هنرمند شوی
باورکنید تمام انسان ها روزی
جفت روحی خود را پیدا خواهند کرد
پس بگذارید
اگر شوهر کرد زنی با عزت نفس باشد
اگر مادر شد مادری نمونه باشد
اگر در جمعی قرار گرفت
سواد سخن گفتن داشته باشد
هیچگاه به آنها یاد ندادید که خود را اولویت
قرار دهند،خود را دوست بدارند
دختران را بخاطر عقاید مزخرف کهنه ی خود
به خاک و خون درونی نکشید....

کوثرنجفی چشمه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام