زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
2.0 امتیاز از 1 رای

یاد قدیم
قدیم حریم خصوصی مونهه
حتی حمومشم عمومیه ولی
چشم هیچکسی هرزه نهه
اونروزو پای کسی جلو کسی درازنهه
ولی پشت پازدن هم هیچکسی بلد نهه
اونروزو برگروچنچه و بختیاری مونهه
ژله و پای سیب نهه
اوج کلاس سفرون سبزی و اش و ترشیه
اونروزو رنگ سال نهه ،مانتوی رنگارنگ نهه
شلوارزخمی و پاره مونهه
هرچه هسته توی بقچه ی مم گپویه
اونروزو پیراهن م و کاکام نهه چادر م و دادام نهه
هرچه هسته برا چندسال و برای همیه
آرزوی ی بچه پوشیدن لباس عید پارساله
خبری از تبلت و آیفون نهه
اونروزو پولی نهه ولی دل و خاشه
اونروزو دل و خاشه ،پولی نهه
همه دور هم ولی گپ گپ بپ گپویه ،
گپ گپ بپ گپویه
عباس رئیسی
ZibaMatn.IR

عباس رئیسی ارسال شده توسط
عباس رئیسی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن