زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اسفند را باید بو بکشی
نباید با کفشهای کتانی آن را بدوی
باید با پای برهنه بر سینه اش قدم زنی
باید آن راحس کنی
مزمزه کنی
اسفند را باید ورق زنی در سکوت
به لحظه هایی بیاندیشی که ترک خوردی
به لحظه های که با کلامی ، حضورمعناداری
دلت رفو شد....
باید بیاندیشی به آدمهایی که شناختی
به درس هایی که گرفتی
آری جانم
اسفند را باید با جان نوشید و
آن را سپرد به یادش به خیری دیگر....
باید سپردش به آغوش بهار
اسفند را باید عاشق شد
تا سال نو را با بوسه تحویل کرد🌿

.
نازی دلنوازی
ZibaMatn.IR

Mahnaz52 ارسال شده توسط
Mahnaz52


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن