زیبا متن : مرجع متن های زیبا

هنوز هم
نمیدانم بعد از چند سال
... زنگ خانہ ام کہ بہ صدا در مے اید
گمان میکنم تو پشت درے
ومن بہ خیال غم انگیز خود
لبخندے تلخ میزنم...
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته هنوز همنمیدانم بعد از چن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته هنوز همنمیدانم بعد از چن...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام