زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

دور نباش در این دنیای کوچک
در این آغوش دنج
نزدیک تر باش، از روح به جان
نزدیک تر باش، از جان به تن
نزدیک تر باش، از تن به من
تو...
خود من باش

در این دنیای پر از آشوب و هرج و مرج
من به دنبال آرامش و آغوشی دلنشین هستم
تو که در آغوشت آرامش را پیدا می کنم
تو که با نزدیکیت احساساتم را به زندگی می بخشی
تو که با لمس تو به من نزدیک تر می شوم
تو که خودِ من هستی

در این دنیای پر از انزوا و تنهایی
من به دنبال همبستگی و ارتباطی عمیق هستم
تو که با نزدیکیت به روحم نفس می کشی
تو که با عشقت به جانم زندگی می بخشی
تو که با حضورت به تنم احساس زندگی می دهی
تو که خودِ من هستی

بیا نزدیک تر باشیم
در این دنیای کوچک و آشفته
بیا که با همبستگی و ارتباطمان
می توانیم آرامش و شادی را پیدا کنیم
بیا که با عشقمان شعری زیبا بسراییم
تو و من...
خودِ من باشیم
ZibaMatn.IR

خوش بین ارسال شده توسط
خوش بین


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن