زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تو زیبایی
زیباتر از همه زنانی که می شناسم
مهربانی
وچشم هایت طعم بلوط می دهد
رعناتر از همه زن هایی
و دلربا در آستانه میانسالی
ایستاده در برابر ویران کننده ترین
بادها و هجمه ها
تو مظلومانه زیبایی
و بی رحمانه عاشق
تو را دوست دارم
که هنوز عطر تمشک می دهی و نارنج
تو را که در آستانه میانسالی
جذابی
وزیبائیت شعرهایم را به تکاپو می اندازد
تو را دوست دارم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن